Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně

 

Zápisy z Osadního výboru Pěkov zde.

 

cara.png

Pozvánka

na veřejné zasedání osadního výboru, které proběhne ve čtvrtek 17. 3. 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti bývalé školy v Pěkově.

Program:

Představení nového ředitele technických služeb

Investiční akce pro rok 2022

Diskuze

Zasedání se budou účastnit i zástupci města Police nad Metují.

Srdečně zve Osadní výbor Pěkov

cara.png

Tříkrálová sbírka 2022

Po roční odmlce letošní Tříkrálová sbírka opět proběhne. Koledníci navštíví domácnosti v Pěkově i na Honech v sobotu 8. ledna 2022. Pokud chcete pomoci lidem v nouzi prostřednictvím náchodské Charity, přispějte do pokladničky, kterou budou mít koledníci u sebe.

Děkujeme.

cara.png

Výstava obrazů Ladislava Kosinky

Pěkovská knihovna, rodina Pokorných a Kosinkova za podpory Města Police n. M. Vás zvou na výstavu olejomaleb Ladislava Kosinky.

20. 11. 2021 - 27. 11. 2021 v bývalé pěkovské škole.

V den zahájení výstavy 20. 11. 2021 bude v 15 hodin slavnostně odhalena pamětní deska tohoto malíře.

Výstava je otevřena:

sobota 20. 11. 2021 - od 15.00 do 18.00 hod.

neděle - od 13.00 do 16.00 hod.

pondělí a středa - od 17.30 do 19.00 hod.

úterý, čtvrtek a pátek - od 14.30 do 16.00 hod.

sobota 27. 11. 2021 - od 13.00 do 15.00 hod.

cara.png

 

DĚTSKÝ DEN S HASIČI

SDH Pěkov pořádá "netradiční dětský den s hasiči" - v neděli 4. července 2021 od 14 hodin na pěkovském hřišti. Děti se mohou těšit na pohádkový les, skákací hrad a v případě dobrého počasí i oblíbenou pěnu.

Po programu pro děti proběhne křest nové hasičské stříkačky včetně její ukázky.

cara.png

Od příštího týdne bude probíhat reklamační oprava závad na rekonstrukci vozovky II/303 v průjezdním úseku Pěkova.

Práce budou probíhat při částečné uzavírce komunikace v době od 24. 5. 2021 do 4. 7. 2021, a to postupně po jednotlivých místech od č. p. 157 cca 750 m ve směru na Broumov na třech místech. Objízdná trasa bude vedena vždy po volné polovině vozovky.

 

Podle zaslaného povolení bude provoz při provádění pracovních činností řízen kyvadlově pověřenými osobami v reflexních vestách, vybavených audio-pojítky. Mimo pracovní činnosti bude provoz kyvadlově řízen provizorní světelnou signalizací.

  

S ohledem na stav další částí komunikace a opakovaně neuspokojivý stav zábradlí podél komunikace budeme tlačit na Údržbu silnic, a případně na Královéhradecký kraj, s tím, aby byla reklamace uplatněna v co možná nejširší míře, a stav komunikace naplnil její původně předpokládanou životnost.

                                                                                                                    Mgr. Jiří Škop

 

cara.png

P O Z V Á N K A

V neděli 23. května 2021 proběhne od 16 hodin vysvěcení zrekonstruované nejsvětější Trojice v Pěkově (křižovatka na Lachov).

Všichni obyvatelé jsou srdečně zváni.

cara.png

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - středa 19. 5. 2021:

Pěkov, před vjezdem do firmy Čáp a syn

17.10 – 17.20

Pěkov, u knihovny

17.25 – 17.30

odbočka na „malé“ Hony

17.35 – 17.45

Hony, náves

17.50 – 18.00

Pěkov, odbočka k čp.55

18.05 – 18.15 hod

cara.png

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

Sbor dobrovolných hasičů v Pěkově provede v sobotu 8. 5. 2021 sběr starého železa - od 9 hodin směrem od Bukovice na Hony. Železný odpad můžete odložit na viditelná místa u svého domu, kde jej odebereme. Prosíme, neodkládejte železo přímo k silnici. Pokud se jedná o předměty větších rozměrů, zajedeme přímo k domu a rádi je vyneseme. V takových případech nás, prosím, kontaktujte na tel. č.: 732 248 400.

SDH Pěkov

cara.png

KONTEJNTERY NA BIOLOGICKÝ ODPAD

Kontejnery pro odložení biologického odpadu rostlinného původu budou pro pěkovské a honské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaveny na obvyklých místech, a to ve dnech od 23. dubna 2021 do 10. května 2021. Tyto kontejnery nejsou určené pro odkládání pařezů, tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního dříví a stavebního odpadu, ani odpadu od podnikatelů. Kontejnery naplňte pouze do jejich kapacity a odpad neodkládejte na zem vedle nich.

cara.png

P Ě K O V S K Á  K N I H O V N A

bude od pondělí 19. dubna 2021 znovu otevřena, a to každé pondělí od 17.30 hod. do 19.00 hod. a každou středu od 17.30 hod. do 19.30 hod. za dodržení těchto pravidel:

- do knihovny vstupujte pouze se správně nasazeným respirátorem,

- při vstupu je připravena dezinfekce na dezinfikování rukou,

dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami (2 m) a přítomnost nejvýše tří osob najednou,

- prosíme, návštěvu omezte pouze na nezbytně nutnou dobu.

Za dodržení výše uvedených pravidel děkujeme.

cara.png

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Skauti z Police n. Met. přivezou 22. prosince 2020 do Pěkova BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

Světlo si můžete nechat připálit ke své svíčce uvedený den od 18 hodin do 19.30 hodin u bývalé školy v Pěkově.

cara.png

Prodej nové knihy o Pěkově a Honech proběhne v pěkovské knihovně v pátek 18. prosince 2020 od 16 hod. do 18 hod. a v sobotu 19. prosince 2020 od 10 hod. do 12 hod.

Cena knihy je 699 Kč, platit je možné pouze hotově.

Pokud máte o knihu zájem a uvedené termíny Vám nevyhovují, obraťte se, prosím, na Jakuba Pokorného na tel. čísle: 736 434 471 nebo e-mailem: pokorny.pekov@seznam.cz.

Knihy budou v Pěkově k dispozici pouze do 21. prosince 2020. Je možné je též zakoupit v polickém infocentru.

cara.png

Dlouho očekávaná kniha "Pěkov a Hony - údolí mezi Ostašem a Pasy" by měla být v prodeji ve druhé polovině prosince 2020. Je vázaná, má 256 stran, součástí jsou i dvě vložené mapy a DVD s informacemi a fotografiemi domů. Jak bude prodej probíhat, se včas dozvíte.

cara.png

P O Z V Á N K A

Veřejné zasedání Osadního výboru Pěkov a Hony za přítomnosti vedení města Police nad Metují, a to ve čtvrtek 24. září 2020 od 18 hodin v zasedací místnosti bývalé školy v Pěkově.

Program:

Uskutečněné akce v roce 2020.

Chystané akce pro rok 2021.

Dotazy veřejnosti.

Diskuze.

                                                                                  Srdečně zve osadní výbor.

cara.png

Sbor dobrovolných hasičů v Pěkově pořádá dne 5. září 2020 od 9 hodin na Honech u rybníka hasičskou soutěž v požárním útoku. Přijďte podpořit pěkovské hasiče!!!

Občerstvení zajištěno.

cara.png

U P O Z O R N Ě N Í :

Město Police n. M. poslalo dne 19. 3. 2020 do Pěkova roušky. Počet je zatím omezený, ale v případě zájmu ještě dorazí další. Občané, kterým roušky chybí a nemají možnost si je ušít nebo jinak získat, mohou kontaktovat předsedu osadního výboru Jakuba Pokorného na tel. čísle: 736 434 471.

cara.png

Loutkové divadlo v Pěkově uvede v neděli 1. března 2020 od 14. hodiny

pohádku "Jak Kašpárek s Honzou vysvobodili krále a princeznu".

Vstupné dobrovolné.

cara.png

X. ročník Turnaje o putovní pohár knihovny ve stolním tenise

Sobota 29. 2. 2020 od 9.00 hodin v bývalé pěkovské škole.

Startovné - dospělí účastníci 10 Kč.

Přihlášky do 26. 2. 2020 na e-mail: pokorny.pekov@seznam.cz.

Podpořilo město Police nad Metují.

cara.png

Zpříjemněte si zimní únorový podvečer a přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění Šimona Černého o jeho cestě se Eliškou (švýcarský ovčák) nazvané "Ušaté cesty" - rád se podělí o své zážitky a poznatky z Ukrajiny, Ruska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie...

Pátek 28. února 2020 od 18. hodiny v bývalé pěkovské škole.

Vstupné dobrovolné - výtěžek bude předán broumovskému psímu útulku.

Zve pěkovská knihovna

cara.png

Loutkové divadlo v Pěkově uvede v sobotu 25. 1. 2020 ve 14 hodin v budově bývalé školy pohádky:

"Perníková chaloupka" a "Soudeček medu".

Vstupné dobrovolné.

Akci podpořilo město Police nad Metují.

cara.png

Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, z. s. a Osadní výbor Pěkov

zvou všechny občany na společné

ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

neděle 1. prosince 2019 od 17 hodin u kapličky a bývalé školy v Pěkově.

Občerstvení zajištěno (grog, vínko, limo).

Vystoupení mladých pěkovských hudebníků.

Pro děti bude speciální zábavný program, kdo má možnost přinést tavící pistoli, vezměte ji s sebou.

cara.png

 

Loutkové divadlo v Pěkově uvede v sobotu 30. listopadu 2019 ve 14 hodin

pohádky

"Kašpárek a čerti" a "Vánoční stromeček".

Vstupné dobrovolné.

cara.png

P O Z V Á N K A

Osadní výbor Pěkov a Hony si Vás dovoluje pozvat na své 2. veřejné zasedání, které proběhne ve čtvrtek 17. října od 18:00 v zasedací místnosti bývalé školy. Zasedání se zúčastní i vedení města Police nad Metují.

Program jednání:

Informace o událostech v obci

Připomínky, názory a podněty občanů

Diskuze

Těší se na Vás Osadní výbor Pěkov a Hony

cara.png

D R A K I Á D A

Přemýšlíte, jak strávit s dětmi sobotní odpoledne 19. října 2019? Tak přijďte na IX. pěkovskou drakiádu. Sraz ve 14 hodin v Pěkově "Na Plácku".

Již tradičně bude vyhodnocen nejkrásnější ručně vyrobený (a hlavně létající) drak.

Zve Pěkovská knihovna.

Podpořilo město Police nad Metují

cara.png

Mobilní svoz nebezpečných a objemných odpadů a vyřazených elektrozařízení 

proběhne ve středu 2. října 2019

Harmonogram:

Pěkov - autobus. zastávka u firmy Čáp a syn             17.10 - 17.20 hod.

Pěkov u bývalé školy                                                     17.25 - 17.30 hod.

odbočka na "Malé" Hony                                               17.35 - 17.45 hod.

Hony - náves                                                                   17.50 - 18.00 hod.

Pěkov - u čp. 55                                                               18.05 - 18.15 hod. 

Odpad musí být vždy osobně předán obsluze svozového vozidla, která ho uloží a odveze k řádné likvidaci. Není přípustné, aby na uvedených zastávkách byl odpad volně odložen!

Při mobilním svozu není odebírán odpad ze zeleně a stavební odpad.


Mobilní svoz zajišťuje společnost Marius Pedersen a.s.

 

cara.png

SDH PĚKOV

pořádá 24. 8. 2019 od 17 hodin na hřišti "Pod Obšárem" posezení s hudbou nazvané

"LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI".

Bude předvedena ukázka hasičské techniky, kterou si mohou vyzkoušet i děti.

Srdečně zvou pořadatelé.

 

cara.png

Svoz nebezpečného a objemného odpadu a vyřazených elektrozařízení

proběhne ve středu 15. května 2019 a 2. října 2019 na obvyklých místech:

Pěkov - u firmy Čáp a syn: 17.10 - 17.20 hod.

Pěkov - u bývalé školy: 17.25 - 17.30 hod.

odbočka na "malé" Hony: 17.35 - 17.45 hod.

Hony - náves: 17.50 - 18.00 hod.

Pěkov - u čp. 55: 18.05 - 18.15 hod.

Odpad musí být vždy osobně předán obsluze svozového vozidla. Není přípustné, aby byl volně odložen!

Není odebírán odpad ze zeleně a stavební odpad.

cara.png

K O N T E J N E R Y  N A  B I O L O G I C K Ý  O D P A D

Ve dnech 26. dubna - 10. května 2019 budou pro pěkovské a honské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaveny na obvyklých místech kontejnery pro odložení biologického odpadu rostlinného původu. Tyto kontejnery nejsou určené pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejnery naplňte pouze do jejich kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle nich!

cara.png

Loutkové divadlo uvede v neděli 28.4.2019 ve 14 hodin pohádku "O dobrém Slunci".

Po skončení následuje tombola.

Vstupné dobrovolné.

cara.png

Seznam plánovaných odstávek elektřiny v období od 28. 3. 2019 - Pěkov

11. 4. 2019 (7:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060644283: 96u

15. 4. 2019 (8:00 - 12:30) - plánovaná odstávka č. 110060638697: 130U, 142U, 45U, 103, 104, 110, 112, 114, 116, 131, 133, 135, 141, 142, 143, 145, 153, 154, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 59, 65, 67, 74, 77, 91, 98, parc. č. 334/1, parc. č. 382/1

cara.png

Loutkové divadlo v Pěkově uvede v neděli 17. 3. 2019 ve 14 hodin pohádku "Princezna na hrášku".

Srdečně zvou pořadatelé.

Vstupné dobrovolné.

cara.png

Pěkovské ženy Vás srdečně zvou na svůj BABSKÝ BÁL - v sobotu 16. března 2019 v kulturním domě v Suchém Dole.

Začátek ve 20 hodin.

Hraje skupina Návštěvníci řízená p. J. Rotterem.

Vstupné 70 Kč. Místenky možno zajistit u p. I. Kozárové na tel.: 602 279 374.

Doporučen společenský oděv.

Připravena tombola.

Doprava autobusem zajištěna - odjezd z Honů v 19 hodin, zpět po dohodě s pořadateli.

cara.png

P O Z V Á N K A

na veřejné zasedání Osadního výboru Pěkov, které se koná v pondělí 11. března 2019 v 18 hodin v budově bývalé školy v Pěkově.

Program zasedání:

1. Představení nového osadního výboru

2. Plánované akce pro rok 2019

3. Revitalizace pěkovského sportoviště

4. Diskuze

                                                                                           na Vaši účast se těší Osadní výbor Pěkov

cara.png

O Z N Á M E N Í :

V pátek 1. března 2019 nepoteče v Pěkově v době od 8 hodin do 14 hodin VODA, a to v úseku od čp. 8 (bývalý pěkovský mlýn) až po hasičskou zbrojnici.

cara.png

Sbor dobrovolných hasičů v Pěkově zve na svůj tradiční HASIČSKÝ BÁL, a to 9. února 2019 od 20 hodin v Pellyho domech v Polici nad Metují.

Hraje skupina "Návštěvníci".

Hlavní výhra v tombole: LCD televizor + další hodnotné ceny.

Vstupné 100 Kč.

Místenky je možné zajistit u J. Kozára na tel.: 491 543 308 nebo  731 479 630.

Doprava zdarma - autobusem SDH z Honů směr Police n. M., zpět po dohodě s pořadateli.

cara.png

Loutkové divadlo v Pěkově uvádí v sobotu 2. února 2019 ve 14 hodin

pohádku "Vodníkova Hanička".

Srdečně zvou pořadatelé.

Vstupné dobrovolné.

cara.png

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - 2019

V sobotu 5. ledna 2019 navštíví domácnosti v Pěkově a na Honech skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. 

cara.png

Loutkové divadlo v Pěkově uvede v sobotu 8. 12. 2018 ve 14.00 hodin pohádku

"Kašpárek se čerta nebojí".

Srdečně zvou pořadatelé.

Vstupné dobrovolné.

cara.png

Veřejné jednání Osadního výboru v Pěkově + "HOVORY S RADNICÍ" - úterý 4. prosince 2018 v 18.00 hod.

v zasedací místnosti bývalé školy. 

Představí se nově zvolený starosta města Police nad Metují - Ing. Jiří Beran.

Program jednání:

1. Nominace členů do Osadního výboru Pěkov na další volební období

2. Akce r. 2019 - plánované do rozpočtu města

3. Diskuze.

cara.png

Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, z. s. a Osadní výbor Pěkov zvou všechny občany na společné

ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU.

Neděle 2. prosince 2018 od 17:00 hod. u kapličky a bývalé školy v Pěkově.

Občerstvení zajištěno (punč, víno, limo).

Vystoupení mladých pěkovských hudebníků.

Bude uveden film z oslav 100 let Československé republiky, které se konaly letos v září u rybníka na Honech.

cara.png

V Polici nad Metují dne 22. 11. 2018

věc: VÝZVA K PODÁNÍ NOMINACÍ DO OSADNÍHO VÝBORU

Vážení občané Pěkova a Honů,

 

S koncem volebního období zastupitelstva města skončila ze zákona i činnost výborů a komisí zřizovaných zastupitelstvem, tedy osadního výboru pro Pěkov a Hony. V závěru léta jsme v radě města společně s kolegy s osadních výborů diskutovali další pokračování činnosti osadních výboru, případně přechod činnosti místních aktivních lidí na jinou formu spolupráce. V tomto směru bylo na základě projednání věci se zástupci osadních výborů nebo po jednání s předsedy domluveno to, že je na zachování osadních výborů zájem, a tak budou osadní výbory v místních částech Radešov, Hlavňov, Pěkov a Hony, opětovně zřízeny.

S ohledem na složitost letošních komunálních voleb, které byly komplikovány prvním kolem voleb senátních, nebylo naším zájem více volby komplikovat, další (již třetí) volbou (do osadních výborů) prováděnou v jeden okamžik, neboť jsme nechtěli mást Vás, voliče, a chtěli jsme předejít chybnému hlasování v rámci voleb. Zákon o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.) pak nutně nevyžaduje pro obsazení osadních výborů organizaci „místních“ voleb, a volbu určuje pouze pro pozici předsedy (ovšem zde nikoliv prostřednictvím hlasování veřejnosti, ale volbu prostřednictvím zastupitelstva města). Nicméně provedení malých místních voleb do osadního výboru se nebráníme, bude-li dostatek zájemců o práci v tomto výboru. Ovšem přihlásí-li se jen takový počet zájemců, který bude tvořit přiměřeně velký osadní výbor (např. 5 – 7 osob), volby konat nebudeme a osadní výbor zvolíme ze všech přihlášených osob rozhodnutím zastupitelstva města, jak říká zákon o obcích.

Dovolím si připomenout, že samotná existence osadních výborů, jejich zřizování a obsazování nevychází toliko z vůle rady města, či zastupitelstva města, ale je určeno zákonem o obcích (zákon č. 128/2000 Sb.), konktrétně pak ustanovením § 120, jehož citaci přikládám na následující straně:

 

 

§ 120

(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

 

Naše snaha neorganizovat volby do osadních výborů není motivována snahou o zakonzervování současného stavu obsazení osadních výborů, přičemž nechceme nikomu bránit v přístupu k výkonu veřejné funkce!

Proto se nyní obracíme na Vás, všechny trvale přihlášené obyvatele Pěkova a Honů, s nabídkou možnosti ucházet se o funkci člena osadního výboru Pěkov a Hony pro funkční období 2018 – 2020.

Pokud máte zájem v následujícím funkčním období vykonávat funkci člena osadního výboru, vyplňte přiloženou nominační přihlášku a tuto odevzdejte buď současnému zastupiteli Ivanu Konečnému, případně staronovému místostarostovi města – Jiřímu Škopovi (buď přímo, nebo zasláním na adresu Městského úřadu, případně zaslat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem). Přihlášky zasílejte pokud možno obratem, nejpozději 29. 11. 2018 (k později doručeným potvrzením již nemusí být brán zřetel).

Pokud pak nemáte zájem stát se členem osadního výboru, nemusíte činit nic, a můžete považovat tento dopis za bezpředmětný.

Jak jsem již uvedl výše, z došlých nominací pak buď určí obsazení osadního výboru přímo zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání na základě zákonného zmocnění. Resp. v případě velkého převisu zájemců bude zvolen jiný postup (pozn. pravděpodobně malé místní volby, apod.).

Závěrem opakuji a zdůrazňuji, že naším zájmem je zjednodušení systému obsazení osadního výboru, sladění způsobu obsazení se zákonem o obcích, a v maximální možné míře předejití chybovosti při hlasování v již tak komplikovaných volbách, jaké nás čekají. Ve změně systému proto, prosím, nehledejte žádnou účelovost.

Děkuji za pochopení a přeji klidné dny!

V úctě

Mgr. Jiří Škop

místostarosta měst

cara.png

Očkování psů proti vzteklině proběhne 17. 11. 2018:

Hony od 8.35 hod. do 8.40 hod.

Pěkov od 8.45 hod. do 8.50 hod.

cara.png

Knihovna Pěkov zve děti i dospělé na VIII. PĚKOVSKOU DRAKIÁDU

V sobotu 6. října 2018 od 14.30 hodin - sraz za bývalou školou (na "Plácku").

Soutěž o nejhezčího ručně vyrobeného draka; o draka, který vylétne nejvýš a o draka s nejdelším ocasem!

Podpořilo město Police nad Metují

cara.png

A K T U Á L N Ě

Informace ohledně obnovy katastrálního operátu - středa 3. 10. 2018 od 8 hodin do 16 hodin na MěÚ v Polici nad Metují

cara.png

"PĚKOVSKÉ ŠTRÚDLOVÁNÍ"

Který štrúdl je nejlepší? No přece ten váš. To je jasné. Ale pokud vás zajímá, jaký pečou ostatní, přijďte se podívat v sobotu 22. září 2018 na hřiště pod Obšárem (v případě nepříznivého počasí do pěkovské knihovny) na soutěž "O nejchutnější štrúdl". Čím bude naplněn, a zda bude slaný či sladký, záleží jen a jen na vaší fantazii.

Pokud se chcete zúčastnit, přineste s sebou jednu šišku vlastního upečeného štrúdlu a zaregistrujte se mezi 14.00 hod. a 14.30 hod.

Vítěz (vítězka) soutěže bude vyhlášen(a) na závěr akce.

Nebude chybět ani nějaká další soutěž (pro děti i dospělé) - to aby se nikdo nenudil.

Přijďte, a když nebudete chtít soutěžit, tak alespoň ochutnávejte a dejte hlas té - podle vás nejlepší dobrotě. A hlavně: povzbuďte účastníky - ty odvážné, kteří jdou "se svojí kůží na trh".

Těšíme se na vás.

                   Pěkovská knihovna

                                                                             Podpořilo město Police nad Metují

cara.png

Setkání přátel a obyvatel Pěkova a Honů

v sobotu 8. 9. 2018 od 13 hodin.

Tradiční přátelské setkání s občerstvením, hudbou a zábavou pro všechny

od 13 hodin setkání u Honského rybníka:

- občerstvení

- zábava pro děti (vláček, soutěže,...)

- k poslechu zahraje skupina DamTrio

od 14 hodin uctění památky padlých v 1. světové válce

- tento akt proběhne u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky u obnovené pamětní desky na honské návsi. Budeme rádi, když přinesete malou kytičku jako poděkování a projev úcty.

od 18 hodin taneční zábava - se skupinou "Návštěvníci"

Vlakové spojení Pěkov - Hony zajištěno.

Těsíme se na Vás: Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, Osadní výbor Pěkov a Hony, Město Police nad Metují

cara.png

U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme občany, že byl vydán zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží. Zákaz odběru povrchových vod platí až do odvolání.

                                                                                        30. 8. 2018

cara.png

SDH Pěkov pořádá 25. 8. 2018 od 17 hod. na hřišti pod Obšárem 

posezení s hudbou zvané "LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI".

Bude předvedena ukázka hasičské techniky, kterou si mohou vyzkoušet dospělí i děti.

Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé.

cara.pngAsfaltování v Pěkově

Podle informací od firmy COLAS bude od pondělka (21. 5. 2018) dle plánu probíhat pokládka 
vrchní asfaltové vrstvy v celém průtahu Pěkova. 
Postup prací bude následující: 
Pondělí 21. 5. 2018 – pokládka v úseku od křižovatky pod Ostašem po odbočku k truhlárně 
(na MK od truhlárny budou umístěny semafory, aby bylo možné zajistit 
dopravní obsluhu co největší části Pěkova) 
Úterý 22. 5. 2018 (a následující dny) bude probíhat pokládka asfaltu od horního úseku 
(od Laudona) směrem dolů po Pěkově, přičemž každý den se podaří udělat cca 
500 m. 
Doprava do Honů tak bude od úterka do konce pokládky koberce možná jedině 
po objížďce. Úseky, ve kterých bude asfaltováno, nebo ve kterých bude 
položen čerstvý koberec, budou zneprůjezdněny. Postupně po vychladnutí 
povrchu budou opět části Pěkova zpřístupněny pro místní obyvatele, ale vždy 
je třeba se řídit pokyny firmy COLAS. Bez přivolení zhotovitele, prosím, v 
zájmu všech, nevjíždějte na čerstvě položený povrch, a respektujte pokyny a 
dopravní omezení instalované zhotovitelem! 
Pevně věříme, že se jedná o poslední omezení dopravy a života v Pěkově a na 
Honech, a že se již brzy dočkáme dokončené komunikace s kvalitně položeným 
kobercem. 

S přáním klidného víkendu 

Mgr. Jiří Škop 
místostarosta

cara.png

UZAVÍRKA PĚKOVA

Vážení, 

k uzavírce, která začne v příštím týdnu, posílám ještě jednu doplňující 
informaci. 
Dopravní značení ve směru od jetřichovské křižovatky a na křižovatce pod 
Ostašem (dodatková tabulka) nebude obsahovat text, že obyvatelům Pěkova a 

Honů je vjezd umožněn... 

Byl jsem ze strany dopravní policie (p. Kult) ujištěn, že nikdo s trvalým 
bydlištěm, či užívacím právem k bytu v Pěkově a na Honech, nebude ze strany 
hlídkujících policistů trestán. V tomto směru budou příslušníci policie ČR 
instruováni. Kdo má v Pěkově a na Honech TP, tak postačí, aby se prokázal 
občanským průkazem. Kdo užívá byt (dům, chalupu) na základě nájemní 
smlouvy, nebo kdo vlastní rekreační objekt na území Pěkova a Honů, může 

prokázat tuto skutečnost listinou (kopie smlouvy, kopie výpisu z KN). 


Pokud by přesto někdo narazil na aktivního příslušníka policie, který by 
nic z výše uvedeného nebral v potaz, bylo nám ze strany dopravní policie 
doporučeno, aby dotčený řidič na místě neplatil blokovou pokutu (zaplacení 
= uznání přestupku), ale nechal věc předat k projednání do správního 
řízení, kde bylo ze strany p. Kulta přislíbena podpora, na základě které 
bude řízení o přestupku zastaveno (resp. při podání vysvětlení bude 
ověřeno, že se přestupek nestal a řízení nebude zahajováno). Osobně doufám, 

že se takový případ nestane

Jinak obecně k fungování během stavby: 
- v prvních 14 dnech by neměl nastat problém (až na lokální 
omezení při montáži svodidel či frézování povrchu) 
- o aktuálním postupu prací Vás bude informovat stavbyvedoucí 
(Ing. Jaromír Novotný – 733 780 164) 
- při asfaltování komunikace je třeba se podřídit stavbě a 
nevjíždět na nově položený povrch!!! Během první etapy asfaltování ve 
spodním úseku bude možné po zbývající části Pěkova projet. V druhé etapě 
pak bude úplně uzavřen úsek od odbočky k truhlárně až nad hospodu U Laudona 
(!!!) tam již bude třeba se na zajíždění domluvit přímo se stavbyvedoucím, 
nebo si auto nechat mimo uzavřenou oblast. 

Opakovaně jsem psal a zdůrazním to i dnes… VÍM, ŽE TO PRO PĚKOVSKÉ A HONSKÉ 
BUDE NÁROČNÝCH NĚKOLIK TÝDNŮ. Věřím, že je to poslední omezení, které Vám 
ztíží Váš běžný režim nebo Vaše podnikání, případně dojíždění do 

zaměstnání, či do škol… 

Děkuji za Vaši trpělivost a vstřícnost! Rovněž děkuji za šíření této zprávy 
mezi sousedy, známé, kamarády… 

S pozdravem 

Mgr. Jiří Škop 
místostarosta 
e-mail: skop@meu-police.cz 
telefon: 491 541 118, 606 719 554

cara.pngAktuální informace k uzavírce komunikace II/303 v Pěkově.

Jak jsme Vás již informovali v měsíci březnu, v průjezdním úseku obce Pěkov, který prošel v loňském roce kompletní rekonstrukcí, dojde i v letošním roce k úplné uzavírce. Důvodem pro letošní uzavírku je jednak potřeba dokončení prací, které již dodavatel nezvládl v závěru loňské stavební sezóny dokončit (instalace zábradlí, svodidel, terénní úpravy), a dále je třeba v celém opravovaném úseku položit nově vrchní vrstvu asfaltového koberce. V důsledku nekvalitně položeného povrchu je třeba tento v celé délce úseku od křižovatky pod Ostašem až po napojení na úsek stoupacích pruhů ofrézovat (v tloušťce 4 cm) a položit následně nový asfaltový koberec. Tyto uvedené práce nelze bohužel provést bez úplné uzavírky vozovky. Původní proklamace investora stavby (Královéhradecký kraj) i zhotovitele (COLAS) z loňského roku, že úplná uzavírka bude omezovat obyvatele Pěkova a Honů, jakož i celého Broumovska, pouze po dobu jedné stavební sezóny (!!!) pro to, aby bylo možné celou stavbu zvládnout, a v dalším roce již nebude uzavírkou nikdo omezován, tu máme dalších pár perných týdnů. Věřím, že se již nebude opakovat zmatek, jaký nastal kolem uzavření komunikace na počátku dubna, a že nás již ze strany dodavatelské firmy nebo investora nečeká nějaká další blamáž.

Jak tedy budou práce na dokončení stavby rekonstrukce komunikace II/303 v Pěkově probíhat?

1. Úplná uzavírka komunikace v celém úseku Pěkova bude povolena v termínu od 9. 5. 2018 do 31. 5. 2018;

2. Vlastní práce budou probíhat v několika etapách, které částečně umožním obyvatelům Pěkova a Honů zajíždět do úseku stavby, resp. umožní dopravcům běžný provoz autobusových linek;

3. Pro obyvatele Pěkova a Honů zůstane komunikace přes Pěkov částečně průjezdná následujícím způsobem:

a) Od 9. 5. do 21. 5. bez omezení (resp. pouze s lokálními omezeními při frézování povrchu, či provádění terénních úprav nebo montážních prací za užití jeřábu);

b) Od 21. 5. do 23. 5. bude možné do Pěkova zajíždět po objízdné trase komunikací kolem truhlárny (bude prováděna I. etapa asfaltování v úseku od křižovatky pod Ostašem po křižovatku komunikace k truhlárně), přičemž v úseku u truhlárny budou provoz opět řídit semafory);

c) Od 23. 5. do 27. 5. bude provedena úplná uzávěra Pěkova (možné bude zajíždět do úseku od křižovatky pod Ostašem po křižovatku s komunikací k truhlárně; bude prováděno asfaltování II. etapy v úseku od křižovatky komunikace k truhlárně po závěr úseku u Restaurace u Laudona).

UPOZORŇUJEME, ŽE po tuto dobu bude uzavřený úsek úplně nedostupný dopravě (zhotovitel má od dopravní policie nařízeno přijmout taková technická a personální opatření, aby na nově položený koberec nebylo možné vjíždět vozidly před jeho řádným vytvrdnutím). Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že nákladní doprava bude vedena přes obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov, Hejtmánkovice. Autobusová doprava bude řešena tak, že v období od 9. 5. do 14. 5. bude autobusům umožněno projíždět stavbou (je třeba počítat pouze s drobnými zpožděními, která mohou způsobit lokální omezení v důsledku frézování povrchu, či provádění terénních úprav nebo montážních prací za užití jeřábu). Od 14. 5. do 27. 5. bude doprava BUS zajišťována pouze v režimu objížďkových jízdních řádů (které ještě nejsou ke dnešnímu dni k dispozici). Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání. Svoz odpadu bude umožněn po celou dobu prací s výjimkou období 21. 5. – 27. 5. V tomto směru se pokusíme vyjednat se svozovou firmou případně mimořádný svoz – o aktuálním vývoji budeme občany Pěkova a Honů informovat.

Na závěr si dovolím zopakovat a zdůraznit některé důležité informace kolem této stavby, neb ve veřejném prostoru kolují stále určité dezinformace: - město není investorem této stavby (investorem je Královéhradecký kraj). Město tak nevybíralo zhotovitelskou firmu ve výběrovém k řízení, a rovněž pak město neplatí opravu ze svého rozpočtu (!!!). Díky uvedenému pak město není investorem stavby, tudíž nenese odpovědnost za výsledek práce dodavatelské stavební firmy; - město nemá se zhotovitelem stavby žádný smluvní vztah, který by nás opravňoval ovlivňovat postup prací, či zajišťovat kontrolu kvality prováděné práce; - město je v procesu stavby zúčastněné pouze z toho důvodu, že je stavba prováděna ve spádovém území města (především z důvodu zajišťování nutné komunikace mezi obyvateli území, a z důvodu zajištění návazností na místní infrastrukturu, a koordinace některých prací); Přes výše uvedené máme enormní zájem na kvalitním provedení prací a co možná nejrychlejším dokončení prací, aby již život obyvatel a podnikatelů v Pěkově nebyl omezován. Na úplný závěr si dovolím touto cestou apelovat na všechny řidiče, aby dodržovali dopravní omezení pod dobu uzavírky, a pomohli tím rychlému a kvalitnímu dokončení této rozsáhlé stavby. Odpovědnu osobou je stanoven za firmu COLAS Ing. Jaroslav Novotný (733 780 164), na kterého se případně můžete obracet s dotazy k postupu provádění prací, případně se domluvit na zajištění nutného příjezdu k Vaší nemovitostí (svozu dřeva, senážích, apod.), pokud postup prací na stavbě bude povolení příjezdu umožňovat.

                                                                       Mgr. Jiří Škop, místostarosta

cara.png

Svoz objemného a nebezpečného odpadu:

ve středu 16. května 2018 na obvyklých místech.

cara.png

Svoz směsného odpadu z popelnic:

ve čtvrtek 10. května, a poté mimořádně až 31. května 2018

cara.png

ČARODĚJNICE 2018 - 30. dubna

Lampiónový průvod - sraz účastníků v 18.30 hod. před bývalou školou. Poté přesun na hřiště pod Obšárem, kde budou připraveny soutěže.

Občerstvení zajištěno.

cara.pngPOPELNICE

26. dubna 2018 končí týdenní svoz komunálního odpadu a přechází se na čtrnáctidenní cyklus - tzn., že další svoz se uskuteční 10. května t.r. cara.png

OZNÁMENÍ - KONTEJNERY

Ve dnech 27. dubna - 7. května 2018, budou pro pěkovské a honské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaveny na obvyklých místech velkokapacitní kontejnery pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tyto kontejnery nejsou určené pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů !!!

Kontejnery naplňte pouze do jejich kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle nich !!!

Děkujeme za pochopení.

cara.png

UZAVÍRKA SILNICE

Vážení občané,

 

V minulých týdnech jsme Vás informovali o plánované úplné uzavírce komunikace č. II/303 v úseku Pěkova, která byla naplánována z důvodu nutnosti provedení souboru prací souvisejících s dokončením díla (osazení svodidel, osazení zábradlí, dokončení terénních úprav) a s odstraněním vad díla (vady v položení povrchu v celém průjezdním úseku).

 

Uzavírka byla skutečně zahájena dne 3. 4., tedy ve shodě s informace, které jsme měli. Při prohlídce staveniště jsme zjistili, že na stavbě je prováděna pouze část avizovaných prací. Když jsme se obrátili na kompetentní osoby se žádostí o vysvětlení postupu (zejména toho, proč byla zahájena úplná uzavírka, když prováděné práce by bylo dle našeho názoru možné provádět i při uzavírce částečné) nám bylo sděleno, že dopravní policie nařídila úplnou uzavírku z důvodu manipulace s betonovými zábranami osazenými provizorně na období zimy v místech, kde stavba nebyla dokončena a kde hrozil pád do hloubky.

 

Na základě naší nespokojenosti se způsobem provádění prací zareagoval zástupce investora a se zhotovitelem stavby se domluvil na tom, že dojde (pravděpodobně již v průběhu zítřku) k opětovnému zprůjezdnění úseku přes Pěkov veškeré dopravě!

 

Následně sice k úplným uzavírkám dojde, nicméně vždy by to mělo být pouze na nezbytně nutnou dobu a jedině v případě, že zhotovitel bude k provedení prací připraven. První úplná uzavírka v délce pravděpodobně 2 – 3 dnů bude realizována pro osazení svodidel někdy v druhé polovině dubna; druhá uzavírka pak bude již řešit frézing nekvalitního povrchu a položení nového povrchu (aby byl splněn požadavek technologie pokládky, musí být venkovní teplota při pokládce nad 10°). Oba termíny nám budou teprve sděleny (v průběhu zítřka). U frézingu je ještě zvažována varianta pouze částečnách uzavírek při frézování vozovky, což by mohlo věci jistě pomoct, a my takovou variantu plně podporujeme.

 

Věřte – nevěřte, i my jsme z toho zoufalí. Každou chvíli se dozvídáme jiné zprávy, které negují to, co už jsme považovali za oficiální a domluvené, a co jsme sami pomáhali šířit mezi veřejnost. Neustálé změny a chaos, který panuje i nyní při dokončování stavby neodpovídá příslibu zástupců firmy COLAS, kteří se po medializaci problému se stavbou dušovali, že je v jejich zájmu napravit si reputaci. Nicméně, abych byl úplně spravedlivý – posun v termínu asfaltování si vymyslel investor stavby, neb chce mít jistotu, že bude položeno technologicky správně, že se nebude stavba za dva roky reklamovat (což je v zájmu nás všech)…

 

Všechny Vás tedy žádám o pochopení a slibuji, že jakmile budeme mít nové informace, že je okamžitě poskytneme.

 

Na závěr si dovolím Vás požádat o šíření informace, aby se tato aktualita dostala k co možná nejširšímu okruhu čtenářů

 

S pozdravem

 

Mgr. Jiří Škop

místostarosta

 

cara.png

UZAVÍRKA PĚKOVA

Přes původní proklamace objednatele i zhotovitele z loňského roku, že úplná uzavírka bude omezovat obyvatele Pěkova a Honů, jakož i celého Broumovska po dobu jedné stavební sezóny pro to, aby bylo možné celou stavbu zvládnout, a v dalším roce již nebude uzavírkou nikdo omezován, tu máme dalších pár perných týdnů.

V důsledku nekvalitně položeného povrchu je třeba tento v celé délce úseku od křižovatky pod Ostašem až po napojení na úsek stoupacích pruhů ofrézovat (v tloušťce 4 cm) a položit následně nový asfaltový koberec. Tyto práce nelze bohužel provést bez úplné uzavírky vozovky.

Jak tedy budou práce na dokončení stavby rekonstrukce komunikace II/303 v Pěkově probíhat?

  1. V průběhu měsíce března (do 3. 4.) budou prováděny přípravné práce a práce spojené s dokončováním a opravami chodníků.
  2. Od 3. 4. do 13. 5 bude povolena úplná uzavírka komunikace v průjezdním úseku Pěkova. Vlastní práce budou probíhat ve dvou etapách (viz níže), jejichž ukončení se předpokládá 22. 4. Pokud nastanou klimatické podmínky, které by zamezily provádění naplánovaných stavebních prací, bude se termín pro dokončení prací posouvat v rámci povolené uzavírky.  Nicméně již nebude třeba jednat o prodloužení termínu úplné uzavírky, neboť ten bude stanoven do 13. 5. 

    Lze shrnout, že v případě příznivého počasí bude komunikace pro provoz otevřena již 23. 4.

  3. Pro obyvatele Pěkova a Honů zůstane komunikace přes Pěkov průjezdná následujícím způsobem:
  1. Od 3. 4. do 9. 4. bez omezení (po tuto dobu budou moci Pěkovem projíždět i autobusy);
  2. Od 9. 4. do 15. 4. bude prováděna I. etapa asfaltování (úsek od křižovatky pod Ostašem po křižovatku komunikace k Truhlárně), přičemž v úseku u truhlárny budou provoz opět řídit semafory;
  3. Od 16. 4. do 23. 4. bude prováděna II. etapa v úseku od křižovatky komunikace k truhlárně po závěr úseku u restaurace Laudon. Po tuto dobu bude uzavřený úsek úplně nedostupný dopravě (zhotovitel má od dopravní policie nařízeno přijmout taková opatření, aby na nově položený koberec nebylo možné vjíždět před jeho vytvrdnutím).

Objízdné trasy na Broumovsko budou vedeny stejně jako v loňském roce, tedy přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím, že nákladní doprava bude vedena přes obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí, Jetřichov, Hejtmánkovice.

Byť nejsme jako obec zodpovědní za výsledek práce stavební firmy, dovolujeme si i my touto cestou apelovat na všechny občany, aby dodržovali dopravní omezení pod dobu uzavírky, a pomohli tím rychlému a kvalitnímu dokončení této rozsáhlé stavby.

Odpovědnou osobou je stanoven za firmu COLAS Ing. Jaroslav Novotný (733 780 164).

Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.

Svoz odpadu bude umožněn po celou dobu prací s výjimkou období 15. 4. – 23. 4., to znamená, že  ve čtvrtek 19. 4. nebude svoz směsného odpadu proveden. V případě potřeby se pokusíme vyjednat mimořádný svoz – o aktuálním vývoji budeme občany Pěkova a Honů informovat.

 

březen 2018                                                                                                     Mgr. Jiří Škop, místostarosta

cara.png

Velké setkání obyvatel, rodáků a milovníků obcí Pěkov a Hony

pátek 16. března 2018 od 18 hodin v restauraci U Generála Laudona.

Program:

- prezentace připravované publikace o obcích Pěkov a Hony

- krátké příspěvky autorů k některým tématům v knize

- současné fotografie Oldřicha a Libora Jenkových

- historické snímky Pěkova a Honů

cara.png

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Firma Colas bude provádět dokončovací práce ohledně silnice v průtahu obce Pěkov v období od 15. 3 .2018 do 31. 3. 2018.

cara.pngZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

je do konce března zrušeno. Začíná se opět 4. dubna 2018.

cara.png

Pěkovské ženy Vás zvou na svůj "BABSKÝ BÁL", a to v sobotu 17. března 2018 ve Žďárské hospůdce ve Žďáru nad Metují.

Začátek ve 20 hodin.

Hraje skupina NÁVŠTĚVNÍCI - řízena p. Josefem Rotterem.

Tombola - Vstupné 70 Kč - Společenský úbor.

Místenky možno zajistit u p. I. Kozárové - tel. č. 602279374.

Doprava autobusem zajištěna z Honů v 19 hodin, zpět podle dohody.

cara.png

Sbor dobrovolných hasičů v Pěkově zve na svůj tradiční hasičský bál 10. února 2018 od 20 hodin v polických Pellyho domech.

Hraje skupina Návštěvníci.

Hlavní výhra v tombole: LCD televizor (+ další hodnotné ceny).

Vstupné: 80 Kč. Možnost zajistit si místenky (od 1. února) u J. Kozára na tel.: 491 543 308 nebo 731 479 630.

Doprava autobusem SDH zdarma - z Honů směr Police n. M. v 19 hodin. Zpět po dohodě s pořadateli.

cara.png

Přemýšlíte, co podniknout s dětmi v sobotu 3. února 2018? Navštivte pěkovské loutkové divadlo - od 14.00 hodin. Uvidíte pohádku "O zakleté labuti".

Vstupné dobrovolné.cara.png

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - 2018

V sobotu 6. ledna 2018 navštíví domácnosti v Pěkově a na Honech skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. 

cara.png

O Z N Á M E N Í


V rámci rekonstrukce silnice Pěkovem vznikl na Honech nový záliv pro
zastávku Police n.Met, Pěkov, Hony ve směru Police nad Metují umístěný u
parkoviště restaurace U Generála Laudona blíže k Pěkovu (asi 100m od
původní polohy).

S platností od 10. 12. 2017 (začátek platnosti nových jízdních řádů) budou
autobusy zastavovat ve směru Police nad Metují v novém zálivu. Správce
označníku zastávky CDS Náchod k tomuto datu přemístí výlep jízdních řádů do
nového zálivu.

cara.png

Loutkové divadlo v Pěkově uvede v sobotu 9. 12. 2017 ve 14 hodin pohádku "Kašpárek zatočil čerty".

Vstupné dobrovolné.

cara.pngSpolečnost pro rozvoj Pěkova a Honů, z. s. a Osadní výbor Pěkov

zvou všechny občany na společné

ADVENTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU.

Neděle 3. prosince 2017 od 17:00 hod. u kapličky a bývalé školy v Pěkově Občerstvení zajištěno (grog, vínko, limo).Vystoupení mladých pěkovských hudebníků. Bude uveden film z oslav 300 let narození generála Laudona, které se konaly letos v září u rybníka na Honech.

cara.pngPo dnešním kontrolním dnu, který proběhl na stavbě rekonstrukce komunikace
II/303 v Pěkově Vám můžeme sdělit (konečně) pozitivní informaci.
Pokud se nestane něco nepředpokládatelného, bude průtah Pěkovem v průběhu
pondělku 13. 11. opět zprovozněn!!! Autobusové spoje již v pondělí od 4.00
pojednou normálně přes Pěkov v obou směrech! Běžná doprava bude puštěna na
průtah v průběhu dopoledne poté, co zprovoznění z hlediska bezpečnosti
provozu odsouhlasí dopravní policie a silniční správní úřad. V průběhu
dalších týdnů, pokud to umožní klimatické podmínky budou ještě probíhat
práce na dokončení některých úseků chodníků, a některé dokončovací práce.
Co již nebude možné dokončit v této stavební sezóně dokončí firma COLAS v
průběhu jarních měsíců. S ohledem na dokončovací práce pak žádáme všechny
řidiče o zvýšenou opatrnost a maximálně tolerantní jízdu v úseku celého
Pěkova a to nejen v příštích týdnech, ale i v průběhu celé zimy.

Ing. Pavel Scholz
investiční technik

cara.png
Firma COLAS oznamuje, že od úterý 7.listopadu 2017 začne provádět závěrečné 
asfaltování komunikace II/303. 

Jedná se o úseky kolem "Urbanových" a kolem hospody "U Laudona".  cara.png

KONTEJNERY PRO ODPAD ZE ZAHRAD

Ve dnech 27. října - 6. listopadu 2017 budou pro pěkovské a honské občany a vlastníky rekreačních objektů přistaveny na obvyklých místech velkokapacitní kontejnery pro odložení biologického odpadu rostlinného původu.

Tyto kontejnery nejsou určené pro odkládání tříděného, objemného, nebezpečného a zbytkového komunálního odpadu, vyřazených elektrozařízení, stavebního odpadu ani odpadu od podnikatelů!

Kontejnery naplňte pouze do jejich kapacity a neodkládejte odpad na zem vedle nich!

cara.png
ASFALTOVÁNÍ VOZOVKY
Dobrý den,
 

cara.png

Průtah Pěkovem

Sdělujeme, že akce Průtah Pěkova se časově protáhne o částečnou uzavírku v termínu 30. 10. 2017 až 15. 11. 2017 v úseku cca 300 m, který bude řešen kyvadlovou dopravou řízenou světelnou signalizací.

Ida Jenková

cara.png

Knihovna Pěkov zve všechny děti i dospělé na VII. drakiádu.

Sobota 14. října 2017 od 14.30 hod. za bývalou školou, poté výstup na kopec.

Soutěž o nejhezčího doma (u babičky, na chatě, ve sklepě...) vyrobeného draka.

Podpořilo město Police nad Metují.

cara.png

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pod vedením p. Renaty Teichmanové -

od 11. 10. 2017 každou středu od 19. hodiny.

cara.png

Firma COLAS oznamuje, že ve čtvrtek 5. 10. 2017 a v pátek 6. 10. 2017 bude prováděna stabilizace vozovky v úseku od "Urbanů" (čp. 36) po dům Petra Vacka (čp. 154).

V žádném případě nebude možné v tomto úseku na vozovku vjíždět, ani tam parkovat.

cara.png

Pozvánka na výstavu

Ivan Birke - Výstava obrazů.

Pojďte se s námi vrátit do romantické a poetické krásy letní i zimní krajiny.

Výstava se bude konat v pěkovské knihovně od 7. 10. 2017 do 29. 10. 2017 (v běžné otevírací době knihovny - pondělí od 17.30 hod. do 19.00 hod. a ve středu od 17.30 hod. do 19.30 hod).

Zahájení výstavy proběhne v sobotu 7. 10. 2017 ve 14 hodin. Jste srdečně zváni - domácí i přespolní.

cara.png

POULIČNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ Z DOMÁCNOSTI - 4. října 2017:

Pěkov - bus zastávka u skladu fy Čáp a syn                     17.10 - 17.20 hod.

Pěkov - u bývalé školy                                                        17.25 - 17.30 hod.

u odbočky na "Malé" Hony                                                 17.35 - 17.45 hod.

Hony - náves                                                                        17.50 - 18.00 hod.

Pěkov - u čp. 55                                                                    18.05 - 18.15 hod.

cara.png

ZMĚNA INTERVALU SVOZU ODPADU Z POPELNIC

Od 14. září 2017 (37. kalendářního týdne) dochází ke změně intervalu svozu zbytkového komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů, a to ze čtrnáctidenního na týdenní (potrvá do konce dubna 2018).

cara.png

"PĚKOVSKÉ ŠTRÚDLOVÁNÍ"

Srdečně Vás zveme na soutěž o nejchutnější štrúdl - pokud se chcete zúčastnit, přineste s sebou 1 šišku vlastního upečeného štrúdlu a zaregistrujte se v sobotu 23. září 2017 v době mezi 14.00 - 14.30 hod. na hřišti pod Obšárem.

Čím bude štrúdl naplněn, a zda bude slaný či sladký, záleží jen a jen na Vaší fantazii.

Vítěz (vítězka) soutěže bude vyhlášen(a) na závěr akce.

Nebude chybět ani nějaká další soutěž (pro děti i pro dospělé) - to aby se nikdo nenudil.

Přijďte, a když nebudete chtít soutěžit, tak alespoň ochutnávejte a dejte hlas té - podle Vás - nejlepší dobrotě. A hlavně: POVZBUĎTE ÚČASTNÍKY - ty odvážné, kteří jdou "se svojí kůží na trh".

Těšíme se na Vás.

                                                                                             Pěkovská knihovna

Podpořilo město Police nad Metují.

cara.png

Firma Colas bude v 37. týdnu od úterý dne 12. 9. 2017 do pátku 15. 9. 2017 provádět asfaltování v prvním a druhém úseku. V těchto dnech nebude možné stavbou projíždět.

cara.png

Setkání přátel a obyvatel Pěkova a Honů v sobotu 9. 9. 2017 od 15 hodin

- na stezce Smíření - odhalení pomníku a uctění památky Generála Laudona u příležitosti 300 let výročí narození

- u Honského rybníka - občerstvení

                                     - příjemné posezení

                                     - zábavné atrakce pro děti i dospělé

                                     - od 19 hodin taneční zábava s kapelou Návštěvníci

Těší se na vás: Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, Osadní výbor Pěkov a Hony, Město Police nad Metují

cara.png

VAK -  stř. Police nad Metují oznamuje, že v úterý 5. 9. 2017 nepoteče v obci Pěkov - v "Městečku" -  v době od 8 hod. do 12 hod. - voda.

cara.png

Zveme všechny děti (věk nerozhoduje) na prázdninovou akci "ODPOLEDNE BEZ RODIČŮ".

Sraz u bývalé školy v Pěkově v pátek 1. září 2017 v 16 hodin, návrat kolem 19. hodiny na hřiště.

S sebou: pití, dobrou náladu a kousek odvahy.

                                                                                Pěkovská knihovna

cara.png

Pěkovská knihovna bude ve dnech 30. srpna 2017 a 4. září zavřená.

cara.png

Dobrý den,
       
firma "COLAS" oznamuje, že tento týden ve čtvrtek 24.8. a v pátek 25.8.2017 bude provádět v úseku 

       od "Kosinkových"  po "Rosselovi" a dále pak od bývalé školy po hasičárnu tzv. stabilky.

        To znamená, že v těchto dnech není vůbec možné vjíždět na komunikaci.

       Prosíme o využití odstavného parkoviště u hřiště  pod Obšárem.

       Dále pak v pondělí 28.8.2017 a v úterý 29.8.2017 bude na těchto úsecích probíhat asfaltování.

         Vjezd na komunikaci nebude možný.

       Děkujeme za pochopení.

       S pozdravem

       Norbert Marel

cara.png

SDH Pěkov pořádá v sobotu 19. 8. 2017 od 17 hodin na hřišti pod Obšárem posezení s hudbou nazvané "LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI".

Bude předvedena ukázka hasičské techniky, kterou si mohou vyzkoušet i děti.

Srdečně zvou pořadatelé.

cara.png

VAK -  stř. Police nad Metují oznamuje, že dne 15. 8. 2017 v době od 8 - 14 hod. nepoteče voda v obci Pěkov , a to od čp. 51 po čp. 63 - ve směru na Broumov pravá strana.

cara.png

OZNÁMENÍ - ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE

Firma COLAS oznamuje, že ve čtvrtek 13.7.2017 a v pátek 14.7.2017 bude provádět v Pěkově - v úseku od vjezdu k truhlárně Koran po Urbanovi (autobusová zastávka směr Police n. M.) - tzv. stabilky.

Dále pak v pondělí 17.7.2017 bude ve stejném úseku probíhat asfaltování.

To znamená, že v uvedených dnech není vůbec možné vjíždět na komunikaci. Stále je možné využít odstavné parkoviště u hřiště pod Obšárem.

cara.png

KNIHOVNA

Místní knihovna bude z důvodu dovolené uzavřena od 17. 7. 2017 do

30. 7. 2017.

cara.png

POPELNICE

Firma Marius Pedersen žádá občany Pěkova Honů, aby po dobu uzavírky Pěkova připravili nádoby ke svozu odpadu již na 5. hodinu ranní. Posádkám vozů to usnadní práci a nedojde k tomu, že některé popelnice nebudou vysypány.

cara.png

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Firma COLAS, zhotovitel stavby chodníků v Pěkově, nabízí prodej stávající zámkové dlažby za 50 Kč/m2. Jedná se  o IV. etapu - "Městečko" - od p. Soumara po p. Jaroslava Knittela. Každý si dlažbu odstraní sám. Zájemci o dlažbu se mohou hlásit u p. Zdeňka Kadidla.

Prodej betonových obrubníků - u vedoucího stavby p. Rusína - tel.: 601 083 138.

cara.png

VAK

VaK Police n. M. oznamuje, že v týdnu od 26.6.2017 do 2.7.2017 nepoteče průběžně voda. Týká se to úseku od hasičské zbrojnice po čp. 154 (P. Vacek) - v době od 8 do 15 hodin.

cara.png

DLAŽBA - CHODNÍKY

Firma COLAS, zhotovitel stavby chodníků v Pěkově, nabízí prodej stávající zámkové dlažby za 50 Kč/m2. Jedná se pouze o III. etapu (u Šolců - v kopečku). Každý si dlažbu odstraní sám. Zájemci o dlažbu se mohou hlásit u p. Zdeňka Kadidla.

Prodej betonových obrubníků - u vedoucího stavby p. Rusína - tel.: 601 083 138.

cara.png

KONTEJNERY

Kontejnery na tříděný odpad jsou přemístěny od triéru k budově bývalé školy.

cara.png

POUŤ

11. června 2017 slavíme v Pěkově pouť. U této příležitosti bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. M. sloužena mše svatá za živé i zesnulé osadníky Pěkova a Honů - v 8 hodin.

cara.png

Polici n. M., dne 5. 6. 2017

 

Informace k vydávání „povolenek“ na průjezd Pěkovem

aktualizace k 7. 6. 2017

 

Vážení občané,

po projednání otázky vydávání „povolenek“ jsme došli k závěru, že pro další etapy budou vydávány povolenky pro výjimečné případy.

Místní obyvatelé, vlastníci nemovitostí, uživatelé nemovitostí, vozidla zásobování (a služeb) budou mít možnost do území zajíždět, s tím že ostatní vozidla musí mít vjezd povolen (jednalo by se například o vozidla zásobování či služeb v případě potřeby, vozidla zaměstnanců s místem zaměstnání v Pěkově, dálo o vozidla pečujících příbuzných, či uživatele nemovitostí, jejichž uživatelské právo je založeno ústně, resp. vychází např. z příbuzenských vazeb s vlastníkem nemovitosti).

Povolenky budou vydávány nově s tím, že na zadní straně povolenky budou zdůrazněna pravidla, za kterých se vjezd do stavby povoluje. Tedy připomenutí již původně zhotovitelem stavby deklarovaných pravidel vjezdu POUZE v době mimo stavební směnu (tj. čas mezi 17.00 a 7.00); vjezd je pouze na vlastní nebezpečí s tím, že ani město, ani firmy realizující stavby neodpovídají za škody vzniklé na vozidlech v důsledku průjezdu stavbou; dále upozornění na to, že jiné individuální vjíždění do úseku stavby je možné po domluvě se stavbyvedoucím; dále upozornění, že povolení může být odejmuto v případě zjištění porušování podmínek, za kterých bylo vydáno.

O vydání povolenek je možné požádat na městské policii v Polici nad Metují. Povolenky budou vydávány pod číselnou řadou na SPZ a jméno žadatele (majitele vozidla) s uvedením důvodu zajíždění.

Na základě dnešní domluvy s dopravní policií bude v příštích dnech upraveno přechodné dopravní značení na vjezdu do Pěkova, pod Ostašem, U Laudona, a v odbočce na lachovské cestě (!!!), tak aby vozidla transitu do oblasti Pěkova skutečně nezajížděla.

Občanům Pěkova (zejména z centrální části) je umožněno dočasné odstavování vozidel na ploše u hřiště pod Obšárem.

V příštích týdnech bude probíhat ta část stavby, která patrně nejvíce ztíží život v rámci Pěkova a Honů. Předem děkujeme všem, kteří jsou trpěliví a kteří jakkoliv projevují své pochopení nebo vstřícnost při zvládání současných útrap. Při všech jednáních se zhotovitelem se pokoušíme zmírňovat dopady stavby do denního života obyvatel Pěkova, ale někdy narazíme na meze možného. Z již dokončovaného prvního úseku stavby je zřejmé, že výsledná podoba komunikace a chodníku život v Pěkově zlepší a výrazně pomůže zvýšení bezpečnosti.

Mgr. Ida Jenková

Mgr. Jiří Škop

Starostka

místostarosta

cara.png

DĚTSKÝ DEN 2017

Pěkovské ženy a Institut zážitkové pedagogiky Dědov Vás srdečně zvou na "vycházku do Klučanky".

Sobota 10. června 2017 ve 14 hodin od bývalé školy - společně se vydáme do Dědova. V Klučance nás čeká bohatý program s diskotékou a sladkým překvapením. Přijďte, vezměte s sebou své rodiče, známé, děti i dospělé. Cesta je vhodná i pro kočárky. Nezapomeňte na dobrou náladu, ať se nám naše společné odpoledne vydaří.

cara.png

Firma COLAS, zhotovitel stavby chodníků v Pěkově, nabízí prodej stávající zámkové dlažby za 50 Kč/m2. Jedná se pouze o II. etapu od Brýdlů po Urbanovi. Vedoucí stavby oznámí datum odebrání  místním rozhlasem. Každý si dlažbu odstraní sám. Zájemci se mohou hlásit o dlažbu u p. Zdeňka Kadidla.

cara.png

OZNÁMENÍ

Přerušení dodávky vody - v pondělí 29. května 2017 v době od 8.00 hodin do 17.00 hodin, a to ve středu obce (přibližně od trafostanice po Urbanovi) po obou stranách.

cara.png

OZNÁMENÍ

Ve středu 24. 5. 2017 nepůjde v Pěkově a na Honech od 7.30 hod. do 19.30 hod. elektrický proud.

cara.png

OZNÁMENÍ

V pondělí 22. 5 2017 bude v Pěkově přerušena dodávka vody v době od 8 hodin do 17 hodin, a to po obou stranách - od hasičské zbrojnice až po křižovatku pod Ostašem.

cara.png

Svoz nebezpečného a objemného odpadu a elektrozařízení z domácností proběhne

ve středu 17. května 2017 na obvyklých místech:

Pěkov, u skladu firmy Čáp a syn                      17.10 - 17.20 hod.

Pěkov u bývalé školy                                         17.25 - 17.30 hod.

u odbočky na "Malé" Hony                                17.35 - 17.45 hod.

Hony - náves                                                       17.50 - 18.00 hod.

Pěkov - u čp. 55                                                  18.05 - 18.15 hod.

Odpady musí být osobně předány obsluze svozového vozidla spol. Marius Pedersen, a.s. Nebudou odebrány stavební odpady a odpady ze zeleně.

cara.png

OZNÁMENÍ:

Za MUDr. Kurského již plně ordinuje MUDr. Čelková.

cara.png

V pátek 5. 5. 2017 bude  v Pěkově přerušena dodávka vody po pravé straně obce - směr Broumov - od čp. 63 po čp. 37 (přibližně od Jansovy stodoly po hasičárnu).

cara.png

Město Police nad Metují a Osadní výbor Pěkov Vás zvou

na setkání obyvatel, rodáků a milovníků Pěkova a Honů.

Pátek 12. května 2017 od 17 hodin v budově bývalé pěkovské školy /čp. 60/.

Promítneme snímky z obce, vybraní autoři budou prezentovat ukázky ze svých textů do knihy. Především by se mělo jednat o příjemně strávený podvečer a příležitost pro autory i místní k setkání a sdílení informací. Máte-li doma staré fotografie, dokumenty, filmy či texty vztahující se k Pěkovu a Honům, vezměte je s sebou nebo nás o nich alespoň informujte.

cara.png

Neděle 30. dubna 2017 - tradiční pálení čarodějnic. Čarodějnice, čarodějové a jejich doprovod se sejdou u bývalé školy, odkud se v 18.30 hod. společně v průvodu přesunou na hřiště, kde budou pro děti připraveny soutěže a občerstvení.

cara.png

Svoz odpadu z popelnic pokračuje i v době rekonstrukce silnice podle platného svozového plánu - každý čtvrtek (brzy ráno) až do konce dubna. Pak se termín mění na čtrnáctidenní.

cara.png

Oznámení o provádění stavebních prací na vodovodu - obec Pěkov. V termínu od 10. 4. 2017 do 4. 6. 2017, bude v obci Pěkov od čp. 15 po čp. 140 prováděna výměna stávajícího vodovodu.
Z tohoto důvodu bude v nezbytné míře přerušována dodávka vody do přilehlých objektů v časech od 7.30 hod. do 17.00 hod.

cara.png

POZOR ZMĚNA!!!

Povolenky pro vjezd  do Pěkova dopravní inspektorát v Náchodě zatím vydávat nebude. Vjezd do staveniště bude na občanský nebo řidičský průkaz.

cara.png

Vážení spoluobčané, chalupáři.

 

                Doklízíme po zimě a zanedlouho se vrhneme na sečení. Někteří už možná v krásném uplynulém víkendu sekačky nastartovali a své trávníky kultivovali. Bohužel, někteří i v neděli. Zatím jsme se velmi bránili vydání vyhlášky o klidu o  nedělích a svátcích. Z několika důvodů. Jedním z nich je i víra v ohleduplnost, dobré sousedské vztahy, pochopení. Dovoluji si Vás i letos požádat o ctění nedělního i svátečního klidu.                          Děkuji.      Ida Jenková

cara.png

Zákaz podomního prodeje!!!

V Polici n. Met. a jejich spádových obcích platí vyhláška o zákazu podomního prodeje. Nejsou uděleny žádné výjimky, a to ani společnosti Bohemia Energy.

cara.png

Přerušení dodávky elektřiny: středa 12. 4. 2017 od 7.30 hodin do 19.30 hodin.

cara.png

Úplná uzavírka komunikace přes Pěkov bude od pondělí 10. 4. 2017 od 9 hodin.

Do této doby pojedou ještě linkové autobusy a veškerá doprava normálně.

cara.png

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V PĚKOVĚ

Od 10. 4. bude zahájena generální oprava komunikace II/303 – tzv. průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod Ostašem po restauraci U Laudona! Transitní doprava na Broumov a Meziměstí pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín, resp. Jetřichov BEZ MOŽNOSTI PRŮJEZDU PŘES PĚKOV V RÁMCI KTERÉKOLIV Z ETAP !!!!!.

Investor:  Královéhradecký kraj (zastupuje SÚS – Ing. Vaněčková, tel: 723 757 169)

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., ul. P. Jilemnického 21/82, 503 01 Hradec Králové IČ: 26177005

Odpovědný pracovník : p. Martin Lazok, tel.: 733 780 165, hl. stavbyved. e-mail: martin.lazok@colas.cz

Termín  realizace :  10. 4. 2017 – 30. 10. 2017

Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace díla za město Police nad Metují:

Ing. Scholz Pavel                             Mobil: 606 728 382          e-mail: scholz@meu-police.cz

Mgr. Jiří Škop                                   Mobil: 606 719 554          e-mail: skop@meu-police.cz

 

Aktuální info: http://www.meu-police.cz/mesto/opravy-komunikaci-a-kanalizace/oprava-komunikace-v-pekove/

 

Úplná uzavírka silnice III/30320 - objízdná trasa :

Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž každá z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a doba realizace tohoto úseku bude 6 týdnů. V pracovním úseku budou probíhat hloubkové sanace spodních vrstev vozovky. Postup prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem a stavba bude postupovat Pěkovem nahoru ve směru na Broumov. V ostatních úsecích budou probíhat souběžně přípravné práce na opravách propustků (které se budou provádět po polovinách) opěrných zdech a přeložce vodovodu, které by ale neměly bránit běžnému místnímu provozu. V celém úseku bude probíhat pohyb stavební mechanizace a strojů, z toho důvodu ní průjezd Pěkovem možný. Na dodržování dopravního značení bude dohlížet Policie ČR a městská policie města Police nad Metují.

I. etapa - křižovatka pod Ostašem - vjezd ke truhlárně "Koran" (doba realizace zhruba 7 týdnů)

(od 10.4.2017 do 6.6.2017) - 720 m

II.etapa - vjezd ke truhlárně "Koran" - hasičárna SDH Pěkov (doba realizace zhruba 6 týdnů) 

(od 7.6.2017 do 16.7.2017) - 580 m

III.etapa - hasičárna SDH Pěkov - Dům Petra Vacka (doba realizace zhruba 5 týdnů) 

(od 17.7.2017 do 22.8.2017) - 380 m

IV.etapa - Dům Petra Vacka - restaurace "U Laudona" (doba realizace zhruba 6 týdnů)

(od 23.8.2017 do 8.10.2017) - 640 m

V.etapa - restaurace "U Laudona" - zbytek komunikace (doba realizace zhruba 3 týdny) 

(od 9.10.2017 do 29.10.2017) - 240 m

 

Objížďkový jízdní řád je nastaven tak, že veškerá transitní autobusová doprava na lince Broumov – Náchod, Náchod – Broumov je vedena po objízdné trase, přičemž pro nástup a výstup cestujících z Pěkova bude vytyčena pouze zastávka PĚKOV, OSTAŠ. Vybrané spoje pak budou zastavovat na zastávce PĚKOV, KONČINY. Pro dopravu z části Pěkova bude zajišťována doprava ze zastávky PĚKOV, HONY na Broumov s tím, že je časově nastavena tak, aby na zastávce JETŘICHOV,ROZC. Byl umožněn přestup na linku na NÁCHOD.

cara.png

Kontejnery na zeleň budou v Pěkově a na Honech přistaveny na obvyklých místech od 31. 3. 2017 do 10. 4. 2017.

cara.png

Změna termínu - zahájení rekonstrukce komunikace v Pěkově

Zveme všechny zájemce o informace na schůzku do restaurace U Laudona ve středu 29. března v 17 hodin.

OV Pěkov bere na vědomí zatím neoficiální termín rekonstrukce hlavní silnice v Pěkově. Stavební práce mají začít od pondělí 10.dubna 2017. Investorem je Královéhradecký kraj, dodavatelem stavby firma "COLAS". Původně plánovaná uzavírka obce v termínu od úterý 18.dubna 2017 se tímto mění. Změnu termínu může ještě ovlivnit nepříznivé počasí. Viz zápis z Osadního výboru - výše

cara.png

Rekonstrukce komunikace v Pěkově

Vážení,

Posílám základní informace o rekonstrukci komunikace v Pěkově. Zatím další
informace nemáme, snad obdržíme další info ve čtvrtek. Omlouvám se za to,
že je to poněkud jinak, než jsme se domluvili, ale informační vakuum jsme
nezpůsobili my, ale protahující se výběrové řízení na dodavatele stavby.

K vlastní realizaci stavby si Vás pak dovolujeme pozvat, jakož i další
občany Pěkova, na informační schůzku, která proběhne ve středu 29. 3. 2017
od 17 hodin v restauraci U Laudona, které by se měli zúčastnit jak zástupci
investora, tak zástupci dodavatelské firmy.

ZATÍMNÍ INFORMACE K REKONSTRUKCI KOMUNIKACE V PĚKOVĚ
S drobným posunem, který byl způsoben protahováním výběrového řízení na
dodavatele stavby, a to 17. 4. dojde zahájení generální opravy komunikace
II/303 – tzv. průtah obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod Ostašem po
restauraci U Laudona!

Dodavatel této stavby bude firma COLAS.

Stavba bude dokončena do 30. 10. 2017.

Podle informací od dodavatele bude stavba prováděna po 5 etapách, z nichž
každá z etap bude mít délku úseku 600 – 700 m, a doba realizace tohoto
úseku bude 6 týdnů. Postup prací bude zahájen na křižovatce pod Ostašem a
stavba bude postupovat Pěkovem nahoru ve směru na Broumov. V ostatních
úsecích budou probíhat souběžně přípravné práce na opravách propustků
(které se budou provádět po polovinách) a opěrných zdech, které by ale
neměly bránit běžnému místnímu provozu (ve směru na Broumov; resp. v první
etapě stavby průjezdem kolem truhlárny na lahovskou cestu).

Povolenky pro vjezd od uzavírky nakonec nebudeme vydávat my na úřadě v
Polici, ale silniční správní úřad (MěÚ Náchod, odbor dopravy – Ing.
Klimecká), která si tuto pravomoc vyhradila. V tomto směru byl již v 11
kalendářním týdnu informován předseda osadního výboru, aby zajistil seznam
všech osob podle jmen, adres a SPZ, kterým bude povolenka vydána.
(změna - viz výše).
S ohledem na hloubku prováděných sanací (někde až 140 cm) a s ohledem na
již nyní zkrácenou dobu pro provádění stavby, bude průjezd realizovaným
úsek (výše zmíněnou dílčí etapou) možný denně do 6 hodin do rána, a od 17
hodin odpoledne. Nicméně je třeba počítat s tím, že průjezd bude zejména
pro osobní vozidla velmi obtížný.

Je jasné, že realizace stavby způsobí jistě řadu problémů místní dopravě.
Toto obrovské omezení života v Pěkově bude do budoucna nahrazeno
bezpečnější a méně hlučnou dopravou. V nutných případech bude nutné vjezdy
do stavby komunikovat se stavbyvedoucím, nicméně bude se jednat skutečně
jen o výjimky, nikoliv o denní potřebu.
Transitní doprava na Broumov pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov,
Bohdašín a Jetřichov.

Každý z Pěkova, kdo již nyní ví, že bude potřebovat nakoupit uhlí či dřevo,
nebo navézt větší množství stavebního materiálu, měl by tak učinit co možná
nejdříve, ideálně do poloviny dubna, neboť další možnost bude až po
dokončení stavby jako celku, resp. po dokončení určitého úseku.

Stavba tedy omezí nejen jak dopravu silniční, tak i pěší. Dosud není
vyjasněna otázka tzv. objížďkových autobusů, nicméně zde věříme, že se co
nejdříve na nás Královéhradecký kraj s konkrétními návrhy obrátí. Již nyní
je zřejmé, že autobusy nebudou moci zajíždět do Pěkova minimálně v prvních
dvou etapách stavby (!), tj. v prvních 12 týdnech. Dojíždějící tak budou
muset docházet na zastávku pod Ostaš, případně na zastávku u restaurace U
Laudona, což nebude jistě snadné, žel zatím se nenabízí jiná možnost.
Otázka objížďkových autobusů není ještě dořešena, takže o výsledku budeme
včas informovat.

Prosíme o šíření informace jak o průběhu stavby, tak o informační schůzce,
mezi Vaše kamarády, známé, kolegy, sousedy!!!

Mgr. Jiří Škop
Místostarosta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

dovoluji si navázat na e-mail pana místostarosty Mgr.Škopa a požádat Vás o
zaslání následujících údajů :

- SPZ vozidla

- druh vozidla

- jméno a příjmení řidiče

- bydliště řidiče

Údaje zašlete, prosím, na e-mailovou adresu : prutahpekovem@seznam.cz.

Na všechny nahlášená vozidla bude vydáno povolení Policie ČR.

Povolení bude v rámci možností opravňovat ke vjezdu

do uzavírky obce.

Termín je do 31.března 2017.

Prosím o šíření této zprávy mezi ostatní rezidenty a sousedy.S pozdravem

Norbert Marel

 

cara.png

Poslední loutkovou pohádku této sezóny, a to "O bílé paní", sehrají místní loutkáři v sobotu 25. března 2017 od 14.00 hodin.

Nakonec proběhne tombola o ceny.

cara.png

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

v obci Pěkov - Hony od čp. 2 po čp. 142 Hony - v pátek 24. 3. 2017 v době od 8.00 - 16.00 hodin, dále celá obec Hony ve středu 12. 4. 2017 v době od 7.30 - 19.30 hodin.

Provádění plánovaných akcí na distribuční soustavě.

cara.png

VII. ročník Turnaje o putovní pohár knihovny ve stolní tenise

Neděle 26. března 2017 od 9.00 hodin v bývalé pěkovské škole.

Startovné: dospělí účastníci 10,- Kč.

Přihlášky do 22. 3. 2017 na e-mailu: pokorny.pekov@seznam.cz.

cara.png

Pěkovské ženy Vás srdečně zvou na svůj "BABSKÝ BÁL"

v sobotu 18. března 2017 v kulturním domě v Suchém Dole.

Začátek ve 20 hodin. Hraje skupina "Návštěvníci" řízená p. J. Rotterem.

Vstupné 70 Kč. Nebude chybět tombola. Vítán je společenský úbor. Doprava autobusem zajištěna z Honů v 19 hodin, zpět dle dohody.

Místenky je možné zajistit u p. I. Kozárové - tel.: 602 279 374.

cara.png

Potěšte své děti (a i Vy se přeneste do světa pohádek) a zavítejte do Pěkova na loutkovou pohádku "O sluníčku".

Sobota 4. března 2017 ve 14.00 hodin v bývalé škole.

Vstupné dobrovolné.

cara.png

Setkání pamětníků - u příležitosti přípravy publikace o Pěkově a Honech, která by pravděpodobně měla spatřit světlo světa v příštím roce -

a to ve čtvrtek 16. února 2017 od 16. hodiny v bývalé pěkovské škole. Uvítáme i fotografie z rodinných alb, náměty, návrhy a také témata, o kterých si myslíte, že by v knize neměla chybět.

    Na shledanou se těší pěkovská knihovna

cara.png

Zpříjemněte si zimní únorový podvečer a přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění Šimona Černého "O INDII" - rád se podělí o své zážitky a poznatky z této země.

Pátek 10. února 2017 od 18. hodiny v bývalé pěkovské škole.

Vstupné dobrovolné.

                                                                                         zve pěkovská knihovna

cara.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář